Ansvarlig udvikling

“En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

Brundtlandsrapporten

F&H Group bliver aldrig bæredygtige. Men, vi skal derimod arbejde for at tilpasse vores varer således, at de udgør mindst mulig belastning for de problemstillinger, vi har for klimaet og miljøet i dag. I 2021 præsenterede F&H Group sin strategi for de kommende fem år med syv strategiske hegnspæle. Den syvende hegnspæl i F&H Group Strategi 2025 har fokus på bæredygtighed. Strategien skal indarbejdes i alle led af vores forretning, og på den måde er det blevet et centralt omdrejningspunkt for F&H Groups kerneforretning.

Det er en langvarig proces, og vi er bevidste om, at der er et godt stykke vej til målet. Vi er også bevidste om, at målet hele tiden rykker sig – hvad der giver bedst mulig mening i dag, er formentlig overhalet af f.eks. ny teknologi om 1 år. Vi vil derfor ikke komme til et punkt, hvor vi kan sætte os ned og sige, nu er vi der. Men vi arbejder ihærdigt på at gøre det lidt bedre hver dag. Artiklerne herunder fortæller, hvilke skridt vi tager, og listen vil blive længere i takt med, at vi implementerer nye tiltag.

Artikler

F&H Group A/S bakker op om et PFAS-stop

| Bæredygtighed, Bæredygtighed, Bæredygtighed, Bæredygtighed | No Comments
Vi har køkkentøj både med traditionel non-stick-belægning og keramisk belægning i vores sortiment, men i takt med at eksisterende produkter sælges ud, vil vi fremover udelukkende producere med den keramiske belægning.

F&H Group tager opgør med plastspild i nyt partnerskab

| Ikke-kategoriseret | No Comments
Ambitionen er at øge genanvendelsen af industriplast med mindst 20 procent inden 2025 og skabe en ny platform for plastgenanvendelse for danske virksomheder.

Kursus i Bæredygtigt indkøb

| Ikke-kategoriseret | No Comments
I F&H Groups arbejde med bæredygtighed ønsker vi, at forandringen skabes indefra. Hvis vores kolleger ikke ved, hvilken retning de skal løbe i, eller hvordan de skal løbe, når vi ikke de mål, vi har sat.

Samarbejde med Målbar

| Ikke-kategoriseret | No Comments
Vi – menneskeheden – har behov for at gentænke vores forbrugsmønstre og den måde, vi bruger jordens ressourcer på. Derfor har vi – F&H Group – siden november 2021 haft et tæt samarbejde med Målbar.