Skip to main content

F&H Group A/S
– din private label-partner

Lad os være din private label-partner
Et private label-partnerskab er et meget fortroligt samarbejde. Det er et partnerskab, som er nødt til at være transparent, da vi som partner skal udvikle produkter, der passer til din strategi. Vi skal med andre ord kende din strategi og vide, hvor du vil hen, for at komme med relevante input på kategori- og produktsiden.
Sammen kan vi skabe et brand, som giver merværdi for din virksomhed/dine stakeholders. Nye tal fra 2023 viser, at andelen af PL er stigende overalt i Europa, og det er der selvfølgelig en række årsager til.
Vi vil gerne være din partner og være med til at tage ansvar der, hvor vi har kompetencerne, og du tager så ansvaret på B2C-siden. Det er netop i ansvarsfordelingen, en del af succesen ligger. Du vil kunne trække på kompetencer og store netværk på producentsiden, men forinden må opgaven defineres i fællesskab. Noget af det allervigtigste at få defineret i opstartsfasen er: Hvornår er vi en succes?

Internationalt markedskendskab og sourcing-ekspertise
Vi har et internationalt markedskendskab, som kan være vigtigt, men det hele tager naturligvis udgangspunkt i, hvor dit marked er, hvor du sælger varen og til hvem. Vi har sourcing i alle væsentlige lande i verden med eget setup i Europa og Guangzhou, China. Hvor vi skal source, tager vi en snak om som en del af processen, da oprindelsesland kan være en del af din strategi.

Brug os til det, vi kan, og giv resten til andre
F&H har en lang historik på nonfood-produkter, specielt til kategorierne kitchen, living og dining. Derudover har vi på vores Asia-kontor udviklet en knowhow på kategorier, der ikke er traditionelle F&H-kategorier – noget vi selvfølgelig gerne deler med dig på et møde.

Kvalitetssikring er en naturlig og omfattende del af pakken
Vi deler kvalitetssikring i tre områder:
• Funktionskvalitet (er den god til det, den skal kunne)
• Afskibningskontrol
• Fødevarekontaktmaterialer – kontrol og dokumentation
Vi kvalitetssikrer i overensstemmelse med gældende lovgivning og dine specielle ønsker.

Optimering af ressourcer
F&H er din stærke partner med den nødvendige viden, erfaring og netværk, og du bestemmer selv, i hvilken grad du vil være involveret i udvikling og drift. Vores private label-partnerskab er altid baseret på dine ønsker og dit behov for involvering, f.eks. i dialogen med leverandører, rejseaktiviteter, messebesøg, kvalitetskontrol og kreativ udvikling.

En samlet løsning eller?
Der er ikke to cases, der er ens. Sammen bygger vi en model, der passer til dine ønsker, krav og muligheder, og pakken kan sammensættes helt, som du vil.

 

• Konceptudvikling
• Brandstrategi/brand stamp
• Produkt-/kategoristrategi
• Produktudvikling
• Emballage-/konceptudvikling
• Logistik
• Produkt-/emballageansvar
og mange andre ting

 

Kontakt os for at få mere at vide.