Whistleblowerpolitik

Hvis du ønsker at gøre opmærksom på et muligt problem

F&H Group kræver, at vores medarbejdere og alle former for repræsentanter overholder en høj standard for forretningsetik og personlig etik i varetagelsen af deres pligter og ansvarsområder. Som medarbejdere hos og repræsentanter for F&H Group skal vi praktisere ærlighed og integritet i opfyldelsen af vores forpligtelser og overholde alle gældende love og bestemmelser.

Whistleblowerpolitikken er beregnet til at opfordre og gøre alle kunder, forretningspartnere samt vores egne medarbejdere i stand til at gøre opmærksom på mulige problemer, så F&H Group kan adressere og korrigere upassende adfærd og handlinger. Du kan således hjælpe os med at identificere forhold, der kan forbedres, ved at indberette mulige brud.

Gyldighedsområde

Denne politik gælder for hele F&H Group i Danmark, det vil sige tilknyttede virksomheder, datterselskaber af F&H Group eller enhver enhed der kontrolleres direkte eller indirekte af F&H Group, eller er under fælles kontrol eller ejerskab med en part når denne er placeret i Danmark. Desuden er whistleblowerordningen åben for, at alle interne og eksterne interessenter globalt set, kan foretage en indberetning. Initiativet administreres af og på vegne af F&H Group som dataansvarlig.

Hvilke forhold kan indberettes?

Whistleblowerordningen kan kun bruges til at indberette om mistanke om potentielle brud på lovgivningen i aktiviteter med relation til F&H Group. Forhold som for eksempel utilfredshed med løn og samarbejdsvanskeligheder kan ikke indberettes via whistleblowerordningen.

Overordnet kan overtrædelse af EU-reguleringen på følgende områder indberettes:

 • Offentligt udbud
 • Finansielle tjenesteydelser, produkter og markeder, og forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
 • Produktsikkerhed og -overensstemmelse
 • Transportsikkerhed
 • Miljøbeskyttelse
 • Strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed
 • Fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd
 • Folkesundhed
 • Forbrugerbeskyttelse
 • Beskyttelse af privatlivets fred og netværks- og informationssystemers sikkerhed

Forhold, der kan indberettes via whistleblowerordningen, er for eksempel oplysninger om:

 • Underslæb, tyveri, korruption, bestikkelse, bedrageri, svig, dokumentfalsk, interessekonflikter, afpresning og misbrug af intern viden,
 • overtrædelse af eventuelle tavshedspligter,
 • uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision,
 • afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder,
 • grove eller gentagende lovovertrædelser,
 • seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane, kønsdiskrimination, overfald eller vold mv.

Ovenstående liste er kun eksempler. Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles.

Samarbejde og undersøgelser

Vores whistleblowerordning administreres af en undersøgelsesgruppe, som består af to medlemmer, HR-Chefen samt en intern jurist.

Hvis du ønsker at gøre opmærksom på et muligt problem, bedes du bruge dette link:

Gå til indberetning

Du kan skrive din indberetning på dit lokalsprog, hvis du ikke ønsker at skrive den på dansk eller engelsk.

For at undersøgelsesgruppen skal kunne undersøge sagen, bør du forklare og beskrive din oplevelse af det mulige problem på en rimeligt detaljeret måde. Jo mere information undersøgelsesgruppen får, jo nemmere bliver det at iværksætte en undersøgelse af sagen.

Du må ikke forsøge at udføre en undersøgelse selv for at afgøre, om en overtrædelse har fundet sted, men du skal i stedet indberette mistanke om overtrædelser til undersøgelsesgruppen som beskrevet herover.

Vi gør opmærksom på, at du med din indberetning er garanteret anonymitet. Hvis du vælger at skrive dit navn eller dine kontaktoplysninger i indberetningen, sætter vi altid pris på det, da det gør det lettere at foretage en undersøgelse. Vi vil behandle din indberetning fortroligt og beskytte din identitet internt, hvis vi kender den. Kun hvis der bliver behov for en politiundersøgelse eller andre eksterne undersøgelser, kan vi blive nødt til at afsløre dit navn for dem for at vurdere oplysningerne i den specifikke sag.

Når undersøgelsesgruppen har modtaget din indberetning, vil sagen blive undersøgt og indberettet til direktøren. Direktøren vil modtage rapporter hvert halve år, hvis der er foretaget indberetninger, men vil også blive underrettet ad hoc. Hvis der er behov for det, kan en uvildig ekstern undersøger eventuelt undersøge problemet.

Dokumentationen i forbindelse med din indberetning vil blive holdt fortrolig og sikker.

Det er vigtigt at undgå, at uskyldige personer mistænkes for uregelmæssigheder, der kan udgøre overtrædelse af loven eller mulig utilbørlig adfærd. Derfor skal du overveje meget grundigt, om den praksis, du har til hensigt at indberette, er kritisabel, før du iværksætter en indberetning.

Spørgsmål og information og persondata

F&H Group A/S, Gl. Skivevej 70, 8800 Viborg, Danmark er dataansvarlig for vores whistleblowerordning. F&H Group vil behandle dine persondata i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR – EU) og databeskyttelseslovens supplerende forskrifter.

Du kan også kontakte os vedrørende eventuelle spørgsmål om databeskyttelse ved at sende en e-mail til: info@fh-group.dk, og du har altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København, dt@datatilsynet.dk eller din lokale tilsynsmyndighed.