Leverandører

Leverandører

F&H Group har et meget stort netværk i hele verden af nogle af de bedste leverandører på hvert sit område.

Vi har her samlet nogle af de vigtigste informationer omkring de krav/guidelines, vi stiller til vores leverandører – krav, som vi nøje følger op på, bliver overholdte.

Vores fysiske tilstedeværelse i Asien giver os mulighed for hurtigt og uanmeldt at besøge endnu flere leverandører, og dermed i størst muligt omfang føre kontrol med produktionsleddet.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende vores leverandører.

Leverandørguideline

F&H Group har udarbejdet en række guidelines omkring leverandørprocedurer for at optimere samarbejdet og undgå unødvendige misforståelser. Alle guidelines er på engelsk, og det er vores opfordring, at alle relevante personer hos alle leverandører er bekendte med og har læst relevante guidelines.

Har du spørgsmål omkring vores guidelines, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.

F&H Asia Ltd.

Med egen sourcingafdeling i Kina er F&H Group blandt branchens førende leverandører – både hvad angår projektstyring og ikke mindst kvalitetskontrol.

Ved at have egne QC Inspectors fysisk til stede i produktionsleddet afklares og forebygges en lang række udfordringer langt hurtigere, og ekspeditionstiden formindskes.

Desuden giver det mange muligheder for fx specialleverancer i display, men også for optimering af forsendelserne for at minimere transportomkostningerne.