Skip to main content

Samarbejde med Målbar

Vi – menneskeheden – har behov for at gentænke vores forbrugsmønstre og den måde, vi bruger jordens ressourcer på. Derfor har vi – F&H Group – siden november 2021 haft et tæt samarbejde med Målbar, som har specialiseret sig i livscyklusanalyser og beregning af CO2e-aftryk, startende inden for møbelbranchen og siden udvidet til øvrige brancher.

Målbars udvikling af et klimascreeningsoftware, der følger PEF-standarder, har fået stor anerkendelse, blandt andet vandt de i kategorien “Game Changer” ved Danish Design Award 2021. At værktøjet er baseret på den europæiske standard PEF (Product Environmental Footprint) har været vigtigt for os. Der findes mange forskellige beregningsmetoder af CO2e-aftryk, men vi tror, at EU inden for den nærmeste fremtid kommer til at udstikke regler om det for at undgå vildledning af forbrugerne. Derfor ser vi det som en fremtidssikring at vælge et værktøj, der allerede nu baserer sig på en EU-standard.

Samarbejdet med Målbar giver F&H Group et værdifuldt værktøj, der kan give os indsigt og viden om CO2e-aftrykket for vores produkter og deres komplekse livscyklus. Vi håber, at samarbejdet kan give os viden om produkters klimaaftryk, som blandt andet vores indkøbere og designere kan bruge til at skabe, indkøbe og sælge produkter med et mere positivt CO2e-aftryk.

Desuden stiller flere og flere af vores kunder krav om at få oplyst CO2e-aftrykket på de varer, de køber, og derfor står dataindsamling, dataindtastning og udregninger højt på dagsordenen, så vi kan få et overblik.
Vi har som et startskud udvalgt fire brands, som vi er i gang med at indtaste i Målbars værktøj. Processen er lang, da udregningerne skal godkendes, screenes og verificeres, før de kan offentliggøres. Vores leverandører og producenter skal involveres, hvilket kan være tidskrævende og udfordrende. Men arbejdet er et stort og vigtigt skridt på vejen.

Barometeret indikerer, hvor langt vi er med at beregne CO2e-aftrykket for vores varer.