Skip to main content

F&H Group tager opgør med plastspild i nyt partnerskab

Ambitionen er at øge genanvendelsen af industriplast med mindst 20 procent inden 2025 og skabe en ny platform for plastgenanvendelse for danske virksomheder.

Mange industriprodukter af plast bliver i dag brændt eller deponeret efter brug, fordi de enten ikke er designet til at blive genanvendt, eller fordi de tilgængelige genanvendelsesteknologier ikke er udviklet til at håndtere produkterne. Det vil en række af Danmarks største virksomheder lave om på med målet om at øge genanvendelsen med mindst 20 procent inden 2025.

Partnerne i projektet tæller foruden F&H Group blandt andre Coloplast, Novo Nordisk, Grundfos og COOP. Det er Teknologisk Institut, der har samlet virksomhederne i projektet Cirkulær Industriplast (CIP) med et samlet budget på 41 mio. kr., heraf kommer 18 mio. kr. fra Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Vi producerer alt for meget plastik, der kun bliver brugt én gang og derefter bliver det smidt ud og går op i røg. Derfor er det rigtig godt, at nogle af de helt store aktører i dansk erhvervsliv går sammen om at arbejde for mere genanvendelse. I Danmark er vi gode til at samarbejde om løsninger, og det er det her projekt et glimrende eksempel på. Vores ressourceforbrug i den måde, vi har indrettet vores samfund på, er en supertanker, som vi er i gang med at ændre kursen på, og det her er et godt skridt i den rigtige retning, siger Lea Wermelin, Miljøministeriet.

Et nyt cirkulært puslespil

Det er usædvanligt, at så store aktører går sammen:

Det er unikt, at så mange store og forskelligartede virksomheder på tværs af sektorer og værdikæder går sammen. Men det er en fordel, da virksomhedernes volumen alene giver bedre mulighed for at opskalere og udbrede løsningerne hurtigere. I fællesskab skal vi nu finde ud af, hvordan vi kan skabe nye cirkulære materialekredsløb, der fungerer både teknisk, økonomisk og miljømæssigt. Vi lægger et nyt cirkulært puslespil, siger sektionsleder Lars Haahr Jepsen fra Teknologisk Institut.

Teknologier og produkter skal gentænkes

Det cirkulære puslespil skal blandt andet løses ved at matche produktmaterialer med tilgængelige genanvendelsesteknologier. Projektet undersøger blandt andet, hvordan plastmaterialet i produkter, der er produceret til at være funktionelle og langtidsholdbare, men ikke nødvendigvis til at blive genanvendt, kan oparbejdes til brug i nye produkter eller måske i andre plastprodukter af samme kvalitet. Alternativt kan materialet måske nedbrydes kemisk og omdannes til råmateriale for ny plastproduktion. Projektet undersøger også, hvordan produkter kan designes med henblik på at blive genanvendt.

I løbet af projektet vil vi se, at både produkter og teknologier bliver tilpasset, så vi opnår stigende cirkularitet, ikke kun inden for den enkelte virksomhed, men også på tværs af virksomhederne. Netop fordi vi opererer inden for flere brancher i projektet, giver det mulighed for at pulje plaststrømme og på den måde opnå synergieffekter, der gavner både økonomien og miljøgevinsten i løsningsmodellerne, siger projektleder Søren Haack fra Teknologisk Institut.

Let adgang til cirkulær plast

Første skridt i CIP-projektet bliver at kortlægge og undersøge de plastmaterialer, der lige nu anvendes i virksomhederne og derefter skabe en infrastruktur for den videre behandling og genanvendelse. ­­­­­­­­­­­­­

Målet er ved projektets afslutning at kunne demonstrere fuldskala-løsninger for udvalgte produkter inden for kategorierne medicinsk plast, teknisk plast og konsumplast, og demonstrere nye genanvendelsesteknologiers samspil i kredsløbet.

Endvidere er det ambitionen, at CIP-projektet kan blive startskuddet til, at danske virksomheder kan få adgang til ny viden og teknologier til at etablere cirkulære plastkredsløb.

Vi lægger med CIP-projektet fundamentet for en platform, der matcher materialer og genanvendelsesteknologier. Her skal danske virksomheder have let adgang til samarbejde og til viden om konkrete løsninger, der kan implementeres her og nu – men også til viden om fremtidens innovation. Projektet skal kort sagt være en katalysator til overgangen fra lineær til cirkulær produktion og brug af plast, siger sektionsleder Lars Haahr Jepsen fra Teknologisk Institut.

Projektet Cirkulær Industriplast (CIP) er støttet af MUDP som et såkaldt fyrtårnsprojekt, hvor løsninger skal testes og demonstreres i fuldskala til inspiration for dansk erhvervsliv.

Kontakt:

Peter Axelsen, F&H Group
Commercial Director
Telefon: +45 89281300
Mail: pax@fh-as.dk