Skip to main content

Intern miljøkommunikation

Vi ønsker, at vores arbejde med den del af strategien, der handler om bæredygtighed, skal starte indefra og vokse udad. De første skridt har derfor været at skabe en fælles forståelse for, hvad bæredygtighed og grøn omstilling indebærer.

Kommerciel Direktør Peter Axelsen og Product Compliance Manager Chinette Bonde Ebbesen har holdt oplæg for alle vores kontorer, både nationalt og internationalt, om intern miljøkommunikation og derigennem skabt samling og forståelse om bæredygtighed på tværs af virksomhedens afdelinger.

I oplæggene blev der bl.a. sat fokus på begrebet bæredygtighed, der har en meget bred definition. Det blev gjort klart, at vi ikke vil bruge sådanne generelle statements, når vi skal markedsføre vores varer. Vi skal derimod tale om de konkrete positive egenskaber, den enkelte vare har. Desuden blev der redegjort for faldgruber som green washing og green blushing.

Det viste sig, at medarbejderne havde meget forskellige forståelser af begrebet bæredygtighed, og det gav anledning til diskussion, brainstorming og indsamling af ideer, der på længere sigt kan sikre mere bæredygtig omstilling hos F&H Group.

Før vi kan bevæge os hen mod mere bæredygtigt salg, indkøb og produktion, er vi nødt til at vide mere om vores CO2-udledning. Vi lever af vores kunders forbrug, og det vil aldrig blive bæredygtigt. Vores mål er ikke at blive bæredygtige, men at foretage ændringer de steder, hvor vi kan, og hvor det giver mening, således at vores varer kan sætte et mindre negativt aftryk på jorden.